Yaşam Doyum Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Kardiyoloji Hastaları Örneği


TELEŞ M. , KAYA S.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1422-1428

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.1422-1428