Yaşam Doyum Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Kardiyoloji Hastaları Örneği


TELEŞ M. , KAYA S.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018, pp.1422-1428

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.1422-1428