MEB 2013 okul öncesi eğitim programı kazanım ve göstergelerinin Bloom’s öğrenme taksonomisine göre değerlendirilmesi


YILMAZ A. , Aşkar N., SÖNMEZ İ., YILDIZ E.

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 9 - 12 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri