Effects of Factories Region, Industrial Heritage of Eskişehir on Urban Identity


SADİOĞLU U., YÜRÜK E.

İdealkent, vol.11, no.Kentleşme ve Ekonomi, pp.1049-1072, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: Kentleşme ve Ekonomi
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.31198/idealkent.673775
  • Journal Name: İdealkent
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1049-1072
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Eskişehir brought industrial production to forefront with the development plans following the proclamation of the Republic. The Factories Region was established in this period. Because many quarters occurred around the region, factories were stuck between settlements and lost their effectiveness as a result of increasing technology and were closed one by one. At this point some of the factory buildings were demolished, some buildings were preserved and began to be utilized for different services and some of them have been struggling with time. When factories are considered in terms of their value with regards to industrial heritage, they stand out in terms of both national value and social memory. Concerning the protection of this memory and identity, refunctioning has a vital role. By this means the wasting of the structures having lost their functions can be prevented. In this study the significance of the industrial heritage left by Eskişehir Factories Region was emphasized and its value in terms of the city identity tried to be revealed. In the research process data were gathered by conducting interviews with related actors. These data were utilized to offer suggestions regarding the transfer of industrial heritage to the future.
Tarım temelli bir ekonomiye sahip olan Eskişehir, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kalkınma planları kapsamında sınai üretimini ön plana çıkartmıştır. Fabrikalar bölgesi de bu dönemde kurulmuş ve fabrikaların çoğu kentin toprağının türünden dolayı kiremit ve tuğla üretmiştir.Bölge çevresinde birçok mahallenin tezahür etmesiyle fabrikalar yerleşim yerleri arasında sıkışmış ve artan teknoloji sonucu etkinliğini yitirmiş, tek tek kapanmıştır. Gelinen noktada, bölgedeki fabrika yapılarının bir kısmı yıkılıp yerine yeni yapılar inşa edilmiş, bir kısmı binalar muhafaza edilerek farklı işlevler kazandırılmış, bir kısmı da işlevsiz ve kapalı halde zamanla mücadele etmektedir.Fabrikalar, endüstriyel miras bağlamında taşıdıkları değer bakımından düşünüldüğünde; oluşturdukları kamusal alanlar, kalkınmacı yapıları, kent tarihi açısından tanık oldukları ve sebepoldukları hadiseler, kentlinin ortak hafızasında yarattıkları anı değeri, fiziksel, sosyal ve ekonomik varlıkları ile hem ulusal değer açısından hem de toplumsal hafıza açısından ön plana çıkmakta, kentin kimliğini ortaya koymaktadır.Bu hafızanın ve kimliğin korunması noktasında yeniden işlevlendirme devreye girmekte, busayede ömrünü doldurmayan ancak mevcut işlevini yitiren yapıların israf edilmesinin önünegeçilebilmektedir.Bu çalışma kapsamında, Eskişehir fabrikalar bölgesinin bıraktığı endüstriyel mirasın önemivurgulanmış, kent kimliği açısından taşıdığı değer ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada, ilgili aktörler ile görüşülerek veri toplanmıştır. Elde edilen bulgular, endüstriyel mirasıngeleceğe taşınabilmesi hususunda öneriler sunmak amacıyla kullanılmıştır.