İlköğretim Fen Bilgisi Dersi 7 Sınıf Uzay Bilmecesi Ünitesinin Yaratıcı Drama Yöntemi ile Ele Alınması


Özdemir Şimşek P.

Yaratıcı Drama Dergisi, vol.7, no.14, pp.19-31, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 14
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Yaratıcı Drama Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.19-31
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Today, it is not too diffi cult to adopt the information however there is a need to benefi t from different methods and techniques to support creativity different from the classical methods to use the information in changing circumstances and to create new ideas and methods. Creative drama in education helps students to learn concepts which they cannot make sense of such as planets, space, astronaut, comet, meteor through improvisation and animation techniques utilizing experiences to provide permanent learning without the confusion of concepts. The purpose of this study is to achieve the goals of the unit:“Space Enigma”in the 7th grade curriculum which covers properties and intercompatibility of the space bodies (stars, comets, constellations, meteors, planets, the sun) using the creative drama method to help 7th grade students to have experiences and make a clear sense of these bodies. The sample of this study consists of 6 girls and 8 boys at total 14 students who are attending to 7/A classroom at Konuklu Elementary School in the spring term of the 2010-2011 academic year, do not have a creative drama background. From March 1 to13 an hour a day at total 12 hours of workshops has been carried out. One of the 12 lesson plans prepared is presented as an example (annex 1). To have a clear idea of the process and the results pre-tests and post-tests about “Space Enigma” have been applied, teachers’ observations are taken into consideration and students have been asked to keep dairies during the process. According to the results obtained from data collection tools, it can be claimed that students have achieved the goals of the curriculum and they have a clear idea of the concepts in this unit with the help of the creative drama.

Bilginin edinilmesinin çok da zor olmadığı günümüzde bilgiyi değişen durumlara uyarlayarak kullanmak, yeni fikirler yaratmak ve yaratıcılığı desteklemek için klasik yöntemlerden farklı yöntem ve teknikler kullanmak gerekir. Eğitimde yaratıcı drama öğrencinin kafasında tam olarak anlamlandıramadığı gezegen, uzay, astronot, kuyruklu yıldız, meteor gibi kavramları doğaçlama ve canlandırma tekniklerinden faydalanarak onlar hakkında yaşantılar oluşturmasına, bilgiyi kalıcı hâle getirmesine ve kavram kargaşasına düşmeden bu kavramları öğrenmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı’nda bulunan “Uzay Bilmecesi” ünitesinde yer alan gök cisimlerinin (yıldız, kuyruklu yıldız, takımyıldızı, meteor, gezegen, güneş) özelliklerini ve birbirleriyle olan uyumlarını yaratıcı drama yöntemi ile yaşantılar oluşturarak programda yer alan hedef kazanımlara ulaşmalarını sağlamaktır. Bu çalışmanın örneklemini 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Konuklu İlköğretim Okulu 7/A şubesine devam eden 13-15 yaş arası, çalışmaya gönüllü olarak katılan, yaratıcı drama geçmişi bulunmayan 6 kız 8 erkek toplam 14 öğrenci oluşturmaktadır. 1-13 Mart tarihleri arasında her gün birer saat olmak üzere 12 saatlik atölye çalışmaları belirlenen grupla yapılmıştır. Hazırlanan 12 ders planının(Ek-1) 1 tanesi ekte örnek olarak sunulmuştur. Çalışma süreci ve sonucu açısında bilgi sahibi olmak üzere öğrencilere uzay bilmecesi ünitesine ait hedef kazanımlara ait başarı testi ön test – son test olarak uygulanmış, öğretmenin gözlemlerinden faydalanılmış ve öğrencilerden çalışma süresince günlük tutmaları istenmiştir. Veri toplama araçlarından elde edilen bulgulara bakılarak öğrencilerin programda hedeflenen kazanımlara ulaştıkları, ünite içinde geçen kavramlar hakkında yaratıcı drama yöntemi ile bilgi sahibi oldukları söylenebilir.