RADAR İNTERFEROMETRİSİ VE STEREO HAVA FOTOGRAMETRİSİ İLE ELAZIĞ SİVRİCE DEPREMİNİN (24 OCAK 2020, M W =6.8) İNCELENMESİ


Gökçeoğlu C., Yürür M. T., Kocaman Gökçeoğlu S., Nefeslioğlu H. A., Durmaz M., Tavus B., ...More

Technical Report, pp.1-50, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.1-50
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinden öğretim üyeleri ve elemanları bölgenin radar görüntüleri ve ortofotolarını temel alarak gerek plaka hareketlerinin tespiti gerekse heyelanların belirlenmesi için bir çalışma başlatmıştır. Bu çalışma temel olarak aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: (a) Bölgenin genel jeolojisinin ve tektoniğinin derlenmesi, (b) Deprem öncesi ve sonrası radar görüntüleri ile plaka hareketlerinin interferometri ile değerlendirilmesi, (c) Deprem öncesi ve sonrası ortofotolar ile plaka hareketlerinin değerlendirilmesi, (d) Deprem öncesi ve sonrası ortofotolar ile depremin tetiklediği heyelanların belirlenmesi, (e) Elde edilen tüm bulguların bölgenin tektoniği ile birlikte sentezlenmesi’dir.