Antimicrobial Activities of Rumex Patientia L


DEMİREZER L. Ö. , Kuruüzüm A., ÖZALP M. , EKİZOĞLU M.

6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 5 - 08 Haziran 2012

  • Yayın Türü: Bildiri