Simetrik Olmayan Tripiran Bileşiklerinden Çıkılarak Mezo Konumunda Alifatik Nitro Grubu Taşıyan A3B Tipi Porfirinlerin Sentezi


SEYİTDANLIOĞLU P. , ÇINAR S., ÜNALEROĞLU C.

29. Ulusal Kimya Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 14 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey