Oktreotid asetat ve E vitamininin komplet mekanik intestinal obstrüksiyonda bakteriyel translokasyon üzerine etkileri Işık ve elektron mikroskobu çalışması


KORKUSUZ P. , KAMA N. A.

3. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Eylül 1996

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye