Çeşitli Boyutlardaki Altın Nanopartiküllerin C. albicans, E coli ve Pseudomonas spp suşları üzerindeki antimikrobiyal etkisinin araştırılması


Celebier I. , MALEKGHASEMI S., ULUSOY M. , YAYALAR I., KESKİN N.

24. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Manisa, Turkey, 10 - 14 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Manisa
  • Country: Turkey