Dinamik Kontrast MR Permeabilite Görüntülemenin Nöromyelitis Optika Spektrum Hastalarında Aquaporin Kanal Disfonksiyonunun Gösterilmesinde Yeri Olabili rmi


Okar S., GÖÇMEN R. , PARLAK Ş. , ERDENER Ş. E. , KARLI OĞUZ H. K. , KARABUDAK R. , ...Daha Fazla

55. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye