Spontal rüptür sonucu hipovolemik şoka yol açan renal anjiyomiyolipom olgusunun tanı ve tedavisi


İDİLMAN İ. S. , PEYNİRCİOĞLU B. , ÇİL B. E. , HAZIROLAN T. , BALKANCI F.

30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 4 - 09 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey