Zirconium-89 Radiopharmaceuticals: Current Status and Future


Creative Commons License

Sarcan E. T., Özer A. Y. (Editor)

in: New Trends in Radiopharmaceuticals, Ozer Asuman Yekta, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.16-22, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.16-22
  • Editors: Ozer Asuman Yekta, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Immuno-PET is a non-invasive imaging method that uses PET radionuclides and biomo- lecules in combination. Antibodies and monoclonal antibodies are among the most frequently used bio- molecules with Immuno-PET. Recently, among the PET radionuclides commonly used with antibody/mAbs, the radiometals have a relatively long half-life compared to other radionuclides such as Zirconium-89(89Zr), Copper-64 (64Cu), Yttrium-86 (86Y) are seen. The Zirconium-89 radiometal is a popular research subject nowadays, and it is used in the radiolabelling of antibodies, monoclonal anti- bodies, nanoparticles and proteins due to their favourable half-life (3.3 days) and research in this sense continues. In this article, Zirconium-89 which has increased popularity in the last 10 years and is consi- dered a suitable PET radionuclide for biomolecules due to its long half-life, is reviewed from produc- tion to radiolabelling methods; and use in Nuclear Medicine clinical trials and ongoing researchs. This review aims to briefly investigate Zirconium-89 radionuclide, which will probably find its value in the clinic in the near future and provide information about its current status.

Immuno-PET, PET radyonüklidleri ile biyomoleküllerin kombine olarak kullanıldıı invaziv ol- mayan bir görüntüleme yöntemidir. Immuno-PET ile en sık kullanılan biyomoleküllerin baında ise an- tikorlar, monoklonal antikorlar gelmektedir. Günümüzde antikor/mAb’lar ile sıklıkla kullanılan PET radyonüklidlerinin baında Zirkonyum-89 (89Zr), Bakır-64 (64Cu), Itriyum-86 (86Y) gibi dier rady- onüklidlere kıyasla kısmen uzun yarılanma ömrüne sahip olan radyometaller gelmektedir. Özellikle 89Zr radyometali günümüzde oldukça popüler olan bir aratırma konusu olmakla beraber uygun yarılanma ömrü (3,3 gün) nedeniyle antikorların, monoklonal antikorların, nanopartiküllerin ve proteinlerin iaretlenmesinde kullanılmakta ve bu anlamda aratırmaları sürmektedir. Bu makalede, son 10 yıldır popüleritesi artmış olan, uzun yarılanma ömrü nedeniyle de vücut klerensi uzun olan biyomoleküller için uygun bir PET radyonükliti olarak görülen 89Zr’dan, üretiminden radyoiaretlenmesine ve klinik çalımaları devam eden radyofarmasötik formülasyonlarından, güncel çalımalarına özet oluturacak ekilde bir derleme yapılmıtır. Belki de yakın gelecekte klinikte sıklıkla kullanım alanı bulacak olan 89Zr radyonüklidinin kısaca tanınması, ve güncel çalımaları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıtır.