A Holistic Framework for Evaluating the Quality of Social Surveys: Total Survey Error


Saraç M.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.4, pp.1297-1312, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

There are few studies that focus on social survey methodology in Turkey. This study touches upon the total survey error perspective that is adopted commonly for surveys carried out in European countries and the USA, providing a rich methodological framework to the researchers. In the current paper, this approach and subsequent error dimensions were introduced in detail and, selected studies were evaluated along with the research data and error types. This study is expected to contribute to a limited number of studies conducted in Turkey by introducing total survey error perspective. Furthermore, quantitative researchers who are interested in social survey methodology are expected to shape new studies, linking this paradigm and their research interests.

Türkiye’de sosyal araştırma yöntemleri konularına odaklanan çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu çalışma, özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika’da yürütülen araştırmalarda sıklıkla benimsenen ve araştırmacılara zengin bir yöntemsel çerçeve sunan toplam araştırma hatası perspektifi üzerine odaklanmaktadır. Bu yaklaşım ve alt hata bileşenleri detaylı olarak tanıtılarak, literatürden seçilen metodolojik çalışmalar, kullanılan araştırma verisi ve ele alınan hata tipi ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın toplam araştırma hatası perspektifini tanıtarak Türkiye’deki sınırlı sayıda yürütülen metodolojik çalışmalara katkıda bulunması beklenmektedir. Ayrıca, bu çalışmayla birlikte sosyal araştırma yöntemleriyle ilgilenen nicel araştırmacıların bu yaklaşım ile çalıştıkları konular arasındaki bağlantıyı kurarak, yeni çalışmalara yön vermesi beklenmektedir.