Historical Development of Social Work Institutions in Turkey


Creative Commons License

TOPER F., ASLAN H., ÖZPOLAT A. O.

Tarih Okulu Dergisi, vol.16, no.62, pp.125-158, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 62
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29228/joh.66159
  • Journal Name: Tarih Okulu Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.125-158
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Throughout the history of humanity, cooperation and solidarity have always existed, although they have changed according to each period's economic, social, cultural, and political structure. However, traditional aids were insufficient to solve the problems faced by the population concentrated in the cities, especially the workers, especially after the Industrial Revolution. As a result, there was a need for professional assistance and services for disadvantaged population groups. At the end of the 19th century, programs for social work education began to take shape. Social work in Anatolia has developed and transformed from a religious and traditional understanding rather than the social and economic changes that the West has undergone. Social work in Anatolia has developed and transformed with many social references, especially its religious and traditional roots. During the Ottoman Empire, especially orphans and orphans formed the priority area of social work. The Republican Period has been a turning point for the development of social services. Especially after the establishment of SHÇEK in 1963, institutionalization began in the provision of social services. In 2011, social service institutions affiliated with different units were gathered under a single roof under the name of the Ministry of Family and Social Policies. Even though there were name changes in the process, the Ministry of Family and Social Services, with its current name, has become the institution where social services are provided to improve and change the situation of individuals, groups, and local communities, especially children, young people, elderly, disabled, women, asylum seekers, and immigrants. In this article, the historical development of social service institutions from the Ottoman period to the present and the services they provide are included.
İnsanlık tarihi boyunca yardımlaşma ve dayanışma her dönemin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yapısına göre değişim göstermiş olsa da hep varolmuştur. Ancak özellikle Sanayi Devrimi sonrasında başta işçiler olmak üzere kentlerde yoğunlaşan nüfusun karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için geleneksel yardımlar yetersiz kalmıştır. Bunun sonucunda dezavantajlı durumda olan nüfus gruplarına yönelik profesyonel yardım ve hizmetlere ihtiyaç duyulmuştur. 19. yüzyılın sonlarında, sosyal hizmet eğitimine yönelik programlar şekillenmeye başlamıştır. Anadolu’da sosyal hizmet batının geçirmiş olduğu sosyal ve ekonomik değişimlerden değil daha çok dini ve geleneksel bir anlayıştan hareketle gelişmiş ve dönüşmüştür. Anadolu’da sosyal hizmet başta dini ve geleneksel kökleri olmak üzere birçok sosyal referansla gelişmiş ve dönüşmüştür. Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle öksüz ve yetim çocuklar sosyal hizmetin öncelikli alanını oluşturmuşlardır. Cumhuriyet Dönemi, sosyal hizmetlerin gelişimi noktasına bir dönüm noktası olmuştur. Özellikle 1963 yılında SHÇEK’in kurulmasının ardından sosyal hizmetlerin sunumunda kurumsallaşma başlamıştır. 2011 yılında farklı birimlere bağlı sosyal hizmet kurumları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla tek bir çatı altında toplanmıştır. Süreç içerisinde isim değişiklikleri olsa da güncel ismiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk, genç, yaşlı, engelli, kadın, sığınmacı ve göçmenler başta olmak üzere birey, grup ve yerel toplulukların durumunu geliştirmek ve değiştirmek amacıyla sosyal hizmetlerin sunulduğu kurum haline gelmiştir. Bu makalede Osmanlı döneminden günümüze sosyal hizmet kurumlarınun tarihsel gelişimine ve sunduğu hizmetlere yer verilmiştir.