Evaluation of Cleaning and Disinfection with Fluorescent Marking in Intensive Care Units and Importance of Cross-Monitoring


Creative Commons License

Telli Dizman G., Metan G., CINAR B., Tekin İ., Zengin H., Akyürek Y., ...More

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.28, no.3, pp.466-471, 2023 (ESCI) identifier

Abstract

Introduction: The aim of this study is to emphasize the importance of monitoring the cleaning and disinfection process and, cross-audits in intensive care units (ICU). Materials and Methods: Cleaning and disinfection monitorization results were evaluated between January and June 2021. The reported rates of cleaning of the surfaces which was monitored by head nurses of the wards and housekeeping supervisors by using fluorescent marker were compared. Results: The results were evaluated in two quarters as; January-March 2021 and April-June 2021. In the first quarter, there was a significant difference between the housekeeping supervisors and the head nurses in the ratio of the area determined as completely clean. The attention of the housekeeping supervisors was drawn to the problems reported through the head nurses. Assessment rates of the two groups became closer in the second quarter compared to the previous quarter. Also, the rate of the area evaluated as completely clean by both groups increased significantly in the second period (p< 0.001). Conclusion: As a result of our study, cross-monitoring increased the awareness of housekeeping supervisors resulting with more appro- priate assessments. It is believed that the these results will provide reducing the infection rates caused by multi-drug resistant microor- ganisms in risky units like ICUs.
Giriş: Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) temizlik ve dezenfeksiyon sürecini gözden geçirmenin ve yapılan çapraz denetimlerin önemini vurgulamaktır. Materyal ve Metod: Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında temizlik ve dezenfeksiyon denetimi sonuçları değerlendirilmiştir. Sorumlu hemşireler ve ev idaresi gözetmenleri tarafından yapılan gözlemler ve yüzeydeki floresan işaretçinin temizlenme oranları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Sonuçlar, Ocak-Mart 2021 ve Nisan-Haziran 2021 olmak üzere üçer aylık dönemlerde değerlendirilmiştir. İlk çeyrekte ev idaresi gözetmenleri ile sorumlu hemşireler arasında tam temiz olarak saptanan alan oranında belirgin farklılık olduğu görülmüştür. Sorumlu hemşire denetimleri aracılığı ile bildirilen sorunlara ev idaresi gözetmenlerinin dikkati çekilmiştir. Takip eden ikinci üç aylık dönemde iki grubun uygunluk değerlendirme oranlarının bir önceki üç aylık döneme göre birbirine yaklaştığı gözlenmiş, her iki grubun ortak olarak tam temiz değerlendirdiği alan oranının da ikinci dönemde belirgin olarak arttığı tespit edilmiştir (p< 0.001). Sonuç: Çalışmamızın sonucunda, çapraz denetimlerin, ev idaresi gözetmenlerinin farkındalığını arttırarak daha uygun değerlendirme ve geri bildirimlerin yapılmasını sağladığı gösterilmiştir.