Multidisciplinary approach of congenitally missing upper central tooth A case report


GÜNCÜ M. B. , KARASAN D. , CANAY R. Ş. , GÜLTAN A. S.

Oral İmplantolojide İleri Protokoller 6. Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye