Flora of Genç District (Bingöl) and Near Surroundings


Creative Commons License

DEMIRPOLAT A., KILIÇ Ö., Yıldırımlı Ş., BAGCI E.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.6, no.1, pp.289-309, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was carried out to determine the flora of Genç District (Bingöl) and it’s near surroundings. 684 plant taxa were collected from the research area. A total of 403 taxa were identified, 265 genera belonging to 62 families. 3 of these taxa belong to Pteridophyta and 400 belong to Spermatophyta divisions. Coniferophyta and Magnoliophyta subdivisions in the Spermatophyta division contain 2 and 398 taxa, respectively. It was determined that 398 taxa belonging to subdivision Magnoliophyta, 335 belong to Magnoliopsida and 63 belong to Liliopsida class. It was determined that 34 taxa were endemic and the endemism rate was 8.4%. The distribution of taxa according to phytogeographic regions was determined as following: Anatolian-Turan 141 (34.9%), Euro-Siberian 24 (5.9%), Mediterranean 16 (3.9%), multi-regional or unknowns 222 (55.1%). According to the number of taxa they contain, the first 6 families in the area are Asteraceae 51 (12.6%), Lamiaceae 42 (10.4%), Fabaceae 38 (9.4%), Poaceae 29 (7.2%), Brassicaceae 28 (6.9%), Apiaceae 27 (6.7%). According to the number of taxa they contain, the 6 largest genera are respectively: Astragalus 9, Centaurea 8, Silene 7, Vicia 7, Salvia 6, Trifolium 6.
Bu çalışma, Genç İlçesi (Bingöl), ve yakın çevresinin florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma alanından 684 bitki örneği toplanmıştır. 62 familyaya ait 265 cins olmak üzere toplamda 403 takson belirlenmiştir. Toplanan örneklerin 3’ü Pteridophyta, 400’ü Spermatophyta bölümlerine aittir. Spermatophyta’ya bağlı Coniferophyta alt bölümü 2 ve Magnoliophyta alt bölümü 398 takson içermektedir. Magnoliophyta alt bölümüne ait 398 taksonun, 335’i Magnoliopsida, 63’ü ise Liliopsida sınıfına ait olduğu tespit edilmiştir. 34 taksonun ise endemik olduğu bulunmuştur. Çalışma alanından 34 taksonun endemik olduğu tespit edimiş ve endemizm oranı % 8.4 olarak bulunmuştur. Toplanan örneklerin bitki coğrafyası bölgelerine göre dağılımı ise şöyledir: İran -Turan 141 (%34.9), Avrupa-Sibirya 24 (%5.9), Akdeniz 16 (%3.9), çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler 222 (%55.1). Takson sayısı en fazla ilk 6 familya sırasıyla Asteraceae 51 (%12.6), Lamiaceae 42 (%10.4), Fabaceae 38 (%9.4), Poaceae 29 (%7.2), Brassicaceae 28 (%6.9), Apiaceae 27 (%6.7). İçerdikleri takson sayılarına göre en büyük 6 cins sırasıyla: Astragalus 9, Centaurea 8, Silene 7, Vicia 7, Salvia 6, Trifolium 6.