NÖROFİBROMATOZİS TİP 2 Lİ HASTADA İNTRAMEDÜLLER SELÜLER SCHWANNOMA


KARAKAYA D. , SAĞLAM E. , KARLI OĞUZ H. K. , SÖYLEMEZOĞLU A. F. , MUT AŞKUN M.

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, 8 - 12 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri