Siyasi Kontrol Toplumsal Hareketler ve Türk Sivil Asker İlişkilerine Vatandaş Etkisi


ULUÇAKAR M., ÇAĞLAR A.

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.9, pp.7-35, 2018 (Peer-Reviewed Journal)