Entübe Hastada Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) Nedenli Nadir Bir Oral Miyazis Olgusu A Rare Case of Oral Myiasis Caused by Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) in an Intubated Patient


Creative Commons License

Ünalan Altıntop T., KOÇ N., ÇETİK S., NALBANTOĞLU A. S., Akyön Y., Ergüven S.

Turkiye parazitolojii dergisi, vol.46, no.1, pp.75-77, 2022 (Scopus) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.4274/tpd.galenos.2021.81300
  • Journal Name: Turkiye parazitolojii dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, BIOSIS, CAB Abstracts, CINAHL, EMBASE, MEDLINE, Veterinary Science Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.75-77
  • Keywords: intubation, larvae, Myiasis, oral, Phormia regina
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Myiasis is the infestation of tissues with living larvae. Oral myiasis is an extremely rare form of the disease, with open mouth, unconsciousness, and poor oral hygiene being the predisposing factors. It is generally observed in the tropics or subtropics, as well as rural places with low socio-economic income. Mechanical removal and ivermectin are frequently used as treatments. Herein, we present a case of oral myiasis in a 69-year-old male intubated patient with myocardial infarction. Multiple larvae were observed in the mouth and mechanically removed. With the microscopic investigation, the larvae were identified as Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae), which is extremely rare globally. For preventing oral myiasis, good patient care, good sanitary practice for oral health, efficient treatment of dental diseases, and fly population control, usage of masks for the risk groups are recommended. Miyazis, canlı larvaların doku infestasyonuna verilen isimdir. Oral miyazis hastalığın oldukça nadir görülen formudur. Predispozan faktörler açık ağız, bilinç kaybı ve kötü ağız hijyenidir. Genellikle tropik ve subtropik bölgelerde ve düşük sosyo-ekonomik seviyeli kırsal kesimlerde görülmektedir. Tedavi için mekanik temizleme ve ivermektin kullanımı tercih edilmektedir. Burada, 69 yaşında entübe bir miyokard infarktüsü hastasında oral miyazis olgusu sunulacaktır. Hastanın ağzında çok sayıda larva tespit edilmiş ve mekanik olarak temizlenmiştir. Mikroskopik inceleme sonucu larvalar oldukça nadir bir tür olan Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) olarak tespit edilmiştir. Oral miyazisin önlenmesinde, hasta bakımı, ağız sağlığı bakımı, diş hastalıklarının etkin tedavisi, sinek popülasyon kontrolü ve riskli gruplarda maske kullanımı önerilmektedir.