Ailevi akdeniz ateşinde serum interlökin-2 ve interlökin reseptör düzeyleri


ŞİMŞEK H.

. 12. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 1995

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey