“Andaş Çeviride Görsel Malzemenin Edimbilimsel ve Metindilbilimsel Çözümlemesi (Pragmatic and Textlinguistic Analysis of Visual Material in Simultaneous Interpreting”.


DOĞAN A.

Çeviribilim ve Uygulamaları (Journal of Translation Studies)., 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Çeviribilim ve Uygulamaları (Journal of Translation Studies).