Delphi Application in a Scenario Planning Study on Uncertainties Affecting Company Strategies in the LNG Industry


ÖZDEN A., Kılıç M.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.2, pp.1117-1136, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: İşletme Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1117-1136
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose- Liquefied natural gas (LNG, Liquified Natural Gas) is an energy source and natural gas transportation method whose importance has increased in recent years. The increasing importance of LNG and variable environmental factors make it difficult to make decisions and plan in the LNG sector. In such multivariate markets, scenario planning is one of the methods used to make long term planning. In scenario planning method, it tries to create predicted scenarios based on uncertainties. With the help of scenarios, it is tried to create a strategy for plausible future conditions. In this study, it is to determine the uncertainties in the sector for the future for the LNG Sector and possible strategy. Design/methodology/approach – The scope of the study is the LNG sector, in this context, interviews were conducted with 12 experts in the sector based on the delphi method. The Delphi method was designed with two legs. In the first leg, discussions were made on the uncertainties in the sector using the zoom (2.06) program, and in the second step, these uncertainties were asked to be scored 1-10. Uncertainties are listed as a result of the scoring. Findings: After the interviews with the experts, 53 uncertainties were determined in the part of PESTEL analysis political, economic, socio-cultural, technological, environmental and legal environmental factors. Uncertainties that stand out according to experts at the end after the second leg of the delphi method were urbanization, currency changes, population growth rate and unions. Discussion: The prominent uncertainties are generally compatible with the literature, and it will be beneficial for the decision makers to consider these uncertainties in future planning in the sector.
Amaç – Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG Liquified Natural Gas), önemi son yıllarda artan bir enerji kaynağı ve doğal gaz taşıma yöntemidir. LNG’nin artan önemi ve değişken çevre unsurları LNG sektöründe karar almayı ve planlama yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu tarz çok değişkenli pazarlarda senaryo planlama, uzun vadeli planlama yapabilmek için kullanılan yöntemlerden birisidir. Senaryo planlama yönteminde belirsizliklere dayanarak tahmin edilen senaryolar oluşturmaya çalışmaktadır. Senaryolar yardımı ile de olası gelecek koşulları için strateji oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada LNG sektörü için geleceğe yönelik sektördeki belirsizliklerin belirlenmesi ve olası strateji önerileri sağlanmasıdır. Yöntem – Çalışmanın kapsamı LNG sektörüdür, bu kapsamda sektörde yer alan 12 uzman ile delfi yöntemi temelli görüşmeler yapılmıştır. Delfi yöntemi iki ayaklı şekilde kurgulanmıştır. İlk ayağında zoom (2.06) programı kullanılarak sektördeki belirsizlikler üzerine görüşmeler yapılmış ikinci aşamada ise bu belirsizliklerin 1’den-10’a puanlanması istenilmiştir. Puanlamalar sonucunda belirsizlikler listelenmiştir. Bulgular – Uzmanlar ile yapılan görüşmeler sonrası PESTEL analizi başlıkları olan politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, çevresel ve hukuki çevresel faktörler sınıfında 53 adet belirsizlik belirlenmiş olup delfi yönteminin ikinci ayağı sonrasında uzmanlara göre öne çıkan belirsizlikler savaşlar, fiyat değişimleri, yaptırımlar ve Rusya olurken en az önemli belirsizlikler ise şehirleşme, para birimi değişimleri, nüfus artış hızı ve birlikler olmuştur. Tartışma – Öne çıkan belirsizlikler literatür ile genellikle uyumlu olup, karar vericilerin bu belirsizlikleri dikkate alması sektörde geleceğe yönelik planlamalarda faydalı olacaktır.