Yükseköğretim sistemlerinin yönetimi ve üniversite özerkliği Küresel eğilimler ve Türkiye örneği


ÇELİK Z., GÜR B. S.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, vol.4, no.1, pp.18-27, 2014 (Peer-Reviewed Journal)