C++ ile Bilimsel Hesaplar


Utku H.

HÜ Mühendislik Fakültesi Yayınlar, Ankara, 1997

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 1997
  • Publisher: HÜ Mühendislik Fakültesi Yayınlar
  • City: Ankara
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitap C++ dilini biraz bilen ve takip edebilen temel bilimler ve mühendislik dallarındaki genç katılımcıların yararlanmaları amacı ile yazılmıştır. Her bir bölümde, öncelikle ilgili konunun teorisinden kısaca bahsedilmiş, arkasından C++ dilinde yazılmış program verilmiştir. Örnek programların bir bölümü, Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde İleri Fizik Proje kapsamında yazılmış ve takip edilebilir olması açısından bazı değişiklikler yapılarak bu kitapta yerini almıştır. Örnek programlar Borland C++ derleyici altında yazılmış ve biri marka diğeri isimsiz olmak üzere iki farklı Pentium PC bilgisayarlarında test edilmiştir.

1. Bölümde, nesneye yönelik programlama konusunda kısa bilgiler aktarılarak, vektör cebri işlemleri ile matris işlemlerinde kullanılacak örnekler verilmiştir.

            2. Bölüm, Laplace dönüşümünden başlayarak, durum-uzay denklemlerinin nasıl elde edildiği konusunda bilgiler içerir. İlave olarak, geçiş matrisinin yaklaşık hesabı ile ilgili bir örnek program aktarılır.

            3. Bölümde, klasik en küçük kareler metodu yerine, dik polinomlar ve Gram-Schmit yöntemi ile en küçük kareler metodu izah edilmiş ve herkesin işine yarayabilecek ara değer kesişim hesabı yapan bir kaynak program ilave edilmiştir.

            4. Bölümde x-ışınları kameraları veya radar sinyallerinden görüntü oluşturulmasında kullanılan geri-iz düşüm yöntemine ön hazırlık olarak, hızlı Fourier dönüşümü anlatılmış ve her iki konuda da kaynak programlar sunulmuştur.

5. Bölüm, havadan çekilmiş fotoğraflarla cisimlerin tanınması konusu ile ilgili olarak, örüntü tanıma yöntemine ön hazırlık sağlayan görüntülerin işlenmesi konusundan bahseder. Bu bölümde, BMP (Bitmap) dosyaları ve bilgisayarda renk paleti konularından bilgi aktarılarak, bölge görüntüdeki bölge sınırlarının ayrıştırılması, sınır çizgi koordinatlarının belirlenmesi ile ilgili örnekler sunulmuştur.

            6. Bölümde, radyoaktif elementlerin vücutta yayılması ve yapabilecekleri tahribatın tahmini ile ilgili kompartman modeli anlatılır, konu diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünde kullanılan Sonlu Elemanlar Metodu ile çeşitlendirilir.

            7. Bölümde, olasılık ve kanunlarından yola çıkarak geliştirilmiş, stokastik problemlerin çözümünde kullanılan Monte Carlo metodu anlatılır. Öncelikle, tesadüfi sayı üretici programlarının testi için yöntemlerden bahsedilir. Konu, nötronların bir ortamdan geçişini Monte Carlo yöntemi ile çözen bir örnekle sona erer.