RESEARCH ON THE POTENTIAL EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON THE DISTRIBUTION OF LACON PUNCTATUS (HERBST, 1779) (COLEOPTERA: ELATERIDAE) IN THE INNER WESTERN ANATOLIAN REGION OF TURKEY


Karacaoğlu Ç., Kabalak M.

Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi EURACLI’2022, Van, Turkey, 29 September - 01 October 2022, pp.65-66

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65-66
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The main purpose of this study is to predict the potential effects of climate change on the
distribution of
Lacon punctatus (Herbst, 1779) by using Ecological Niche Modeling (ENM)
within the scope of Tübitak project 118Z772 carried out in the Inner Western Anatolian region.
Within the scope of ENM, models for current, 2050, and 2070 years were created using MaxEnt
3.4.1 (Phillips et al. 2006; Elith et al. 2011) software. 4 RCPs (representative concentration
pathways; RCP2.6, RCP4.5, RCP6, and RCP8.5') defined in the Intergovernmental Panel on
Climate Change 5 (IPCC) were used to identify suitable future habitats for species distribution.19
bioclimatic variables used in the models were obtained from the Worldclim database (Hijmans et
al. 2005; www.worldclim.org) at 30 arcsec (~1km) resolution. During the model preparation
phase, geographic information system (GIS) operations were performed with ArcGIS 10.6
software. Presence data for
Lacon punctatus were obtained from species identified from field
studies, as well as in the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) database (GBIF.org
(2021)) and samples from literature. (Kabalak & Sert, 2011; Kabalak & Sert, 2013; Sert &
Kabalak, 2011; Kabalak & Sert, 2021). ENMs were created using MaxEnt in the SDMtoolbox
application and the spatial jackknife (Spatial jackknifing) option (Radosavljevic and Anderson,
2014). It is necessary to evaluate whether the generated ENMs differ from a random estimate.
Area Under the Curve (AUC) was preferred for the validation of models (Fielding & Bell, 1997).
AUC value greater than 0.5 indicates that the model result is different from a random estimate.
AUCs value is 0.72 for
Lacon punctatus. As a result of ENM, we can state that suitable habitats
of
Lacon punctatus could decrease in future estimations because of the negative effects of climate
change.

Bu çalışmanın temel amacı, İç Batı Anadolu bölgesinde yürütülen Tübitak projesi 118Z772
kapsamında Ekolojik Niş Modelleme
si (ENM) kullanarak iklim değişikliğinin Lacon punctatus
(Herbst, 1779) dağılımı üzerindeki potansiyel etkilerini tahmin etmektir. ENM kapsamında
MaxEnt 3.4.1 (Phillips ve ark. 2006; Elith ve ark. 2011) yazılımı kullanılarak günümüz, 2050 ve
2070 yılları için modeller oluşturulmuştur. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 5'te (IPCC)
tanımlanan 4 RCP (temsili konsantrasyon yolları; RCP2.6, RCP4.5, RCP6 ve RCP8.5') tür
dağılımı için gelecekteki uygun habitatları belirlemek için kullanılmıştır
. Worldclim veri
tabanından 30 arcsec (~1km) çözünürlükte elde edilen modellerde 19 biyoiklimsel değişken
kullanılmıştır (Hijmans et al. 2005; www.worldclim.org). Model hazırlama aşamasında ArcGIS
10.6 yazılımı ile coğrafi bilgi sistemi (CBS) işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Lacon punctatus için
varlık verileri, saha çalışmalarında teşhis edilen türlerden, Küresel Biyoçeşitlilik Bilgi Tesisi
(GBIF) veri tabanından (
GBIF.org (2021)) ve literatürdeki örneklerden elde edilmiştir (Kabalak
ve Sert, 2011; Kabalak ve Sert, 2013; Sert ve Kabalak, 2011; Kabalak ve Sert, 2021). ENM'ler,
SDMtoolbox uygulamasındaki MaxEnt ve uzamsal jackknife (Spatial jackknifing) seçeneği
kullanılarak oluşturulmuştur (Radosavljevic ve Anderson, 2014). Üretilen ENM'lerin rastgele bir
tahminden farklı olup olmadığını değerlendirmek gereklidir. Modellerin doğrulanması için Eğri
Altındaki Alan (AUC) tercih edilmiştir (Fielding & Bell, 1997). 0.5'ten büyük AUC değeri, m
odel
sonucunun rastgele bir tahminden farklı olduğunu gösterir. Lacon punctatus için AUC değeri
0.72'dir. ENM sonucunda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden dolayı Lacon punctatus'un
uygun habitatlarının gelecek tahminlerde azalabileceğini söyleyebiliriz.