Potlatch Consumption and Contemporary Art Examples


Creative Commons License

ALKAN A.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.33, pp.349-364, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The act of consumption is defined as meeting the basic needs of a person. As a result of daily experiences, many types of consumption are encountered. As different types of consumption, the existence of types such as 'compulsory consumption, symbolic consumption, conspicuous consumption, careful consumption' can be mentioned. The first example of today's conspicuous consumption in primitive societies can be found in the "Potlatch" (potlatch) culture. Potlaç culture is a culture dominated by a conspicuous consumption style, which is made for the purpose of gaining social status and reputation. Obligations such as giving without taking and giving gifts are at the top of the ways to protect social status in 'potlaç'. In the Potlaç culture, the first examples of which are found in Native Americans; For Potlaç, wealth is the main goal, not wealth for comfort. The human being, who tries to gain an identity through consumption and spectacle, has been handled with a critical approach in contemporary art practices. While graffiti artist Leon Sessix, who criticizes modern culture, places the bags of famous brand products in the garbage areas on the streets of the city, the British artist Banksy made the work "Jesus Christ with Shopping Packages" with the screen printing technique. Sylvie Fleury, who works on consumer culture, has painted the shopping carts in supermarkets in gold color. In this study, contemporary art practices put forward by the artists in the new consumption world, which has emerged as a result of capitalism and extending from the consumption of Potlaç to the conspicuous consumption of Veblen, have been examined.
Tüketim edimi, insanın temel ihtiyaçlarını karşılaması olarak tanımlanmaktadır. Günlük yaşanılan deneyimler sonucunda ise tüketimin birçok çeşidi ile karşılaşılmaktadır. Farklı tüketim türleri olarak, ‘zorunlu tüketim, sembolik tüketim, gösterişçi tüketim, özenli tüketim’ gibi türlerin varlıklarından bahsedilebilinir. Günümüz gösterişçi tüketimin ilkel toplumlardaki ilk örneğine “Potlatch” (potlaç) kültüründe rastlanmaktadır. Potlaç kültürü, sosyal statü ve itibar kazanma amacıyla yapılan bir gösterişçi tüketim tarzının hâkim olduğu bir kültürdür. Almadan verme, hediye etme gibi zorunluluklar ‘potlaçta’ sosyal statüyü koruma yollarının en başında gelir. İlk örneklerine Amerikan yerlilerinde rastlanan Potlaç kültüründe; rahat etmek için zenginlik değil, Potlaç için zenginlik temel amaçtır. Tüketim ve gösteri üzerinden kendine bir kimlik kazandırmaya çalışan insan güncel sanat pratiklerinde eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Modern kültürü eleştiren grafiti sanatçısı Leon Sessix şehrin sokaklarındaki çöp alanlarına ünlü marka ürünlerin poşetlerini yerleştirirken, İngiliz sanatçı Banksy serigrafi tekniğiyle “Alışveriş Paketleriyle İsa Mesih” adlı eseri yapmıştır. Tüketim kültürü üzerine çalışmalar yapan Sylvıe Fleury ise süpermarketlerde ki alışveriş arabalarını altın renginde boyamıştır. Bu çalışmada Potlaç tüketiminden Veblen'in gösterişçi tüketimine uzanan ve kapitalizmin de bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni tüketim dünyasında sanatçıların ortaya koyduğu güncel sanat pratikleri incelenmiştir.