Batı Anadolu’daki Eosen-Miyosen Yaşlı Granitoyidlerin Nadir Toprak Element Değişimleri: Element Dağılımlarının Yorumlanmasında Jeokimyasal Haritalama Yönteminin Uygulanması.


VAROL MURATÇAY E., TATAR ERKÜL S., ERKÜL F., ERDOĞMUŞ C. D.

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 January - 01 February 2019, vol.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Hacettepe University Affiliated: Yes