HEIDEGGER ON ARISTOTLE'S CONCEPT OF TRUTH


Ünlü H.

KUTADGUBILIG: FELSEFE-BILIM ARASTIRMALARI DERGISI (PHILOSOPHY-SCIENCE RESEARCH JOURNAL), vol.0, no.30, pp.333-360, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Heidegger Aristoteles'in doğruluk anlayışını yorumlarken, doğruluk araştırmasının ontolojik bir araştırma olduğunu gösterir. Bu yoruma göre Aristoteles doğruluğu önermelerle sınırlamaz, tersine Aristoteles için daha temelde olan duyumsama ve düşünmenin doğruluğudur. Heidegger aynı zamanda önermesel doğruluğun, Aristoteles'e göre yanlışlığın imkânının koşulu olan sentez kavramıyla ilişkili olduğunu öne sürüp duyumsama ve düşünmenin sentez içermediğini, dolayısıyla yanlışlığa yer bırakmadığını ilave eder. Değerli yanlarına rağmen Heidegger'in Aristoteles yorumunun, duyumsama ve düşünme, yani duyumsanan tikeller ve düşünülen tümeller alanları arasında açık bir ayrım ortaya koymaması gibi bazı sorunlar içerdiği ileri sürülebilir.