LOJİSTİK FİRMALARINDA ENDÜSTRİ 4.0 UYUM SÜRECİNDE DİKKATE ALINACAK FAKTÖRLERİN BULANIK DEMATEL YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ


Çekiç B.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.1, ss.167-184, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.18092/ulikidince.581659
  • Dergi Adı: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.167-184

Özet

Dördüncü Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ile nesnelerin birbirleriyle iletişime ve etkileşime geçebileceği akıllı üretim dönemi olarak tanımlanmaktadır. Böylece, özellikle üretimdeki dijitalleşme ile birlikte sanal ve fiziksel sistemlerin birleştiği bir üretim sisteminden söz edilmektedir. Bu sistemsel yaklaşımın üretimle birlikte tüm faaliyetleri şekillendireceği dikkate alındığında Endüstri 4.0, lojistik firmaları için de önemli bir konu halini almaktadır. Bununla birlikte bu değişim, firmalar için bir uyum sürecini de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada temel olarak lojistik firmalarının Endüstri 4.0’a uyum sürecinde dikkate alınacak faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde dikkate alınacak faktörler arasındaki etkileşim düzeyinin belirlenmesi ve faktörlerin önem derecesinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Buna yönelik olarak literatür taraması sonucu elde edilen faktörler, Bulanık DEMATEL yöntemi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, lojistik firmaların Endüstri 4.0’a uyum sürecinde en yüksek etkiye sahip ilk üç faktörün sırasıyla; uyum yeteneği, dijitalleşme düzeyi ve esneklik olduğunu ortaya koymuştur. 

Industry 4.0, also known as the Fourth Industrial Revolution, is defined as the period of intelligent production in which the rapid developments in technology exist and the objects can communicate and interact with each other. Digitalization in production means a production system in which virtual and physical systems are integrated. As the system approach is expected to shape all activities in production, Industry 4.0 can be considered as an important issue for logistics firms. However, this change necessitates an adaptation process for firms. The purpose of this study is mainly to evaluate the factors that can be taken into consideration in the adaptation process of logistics firms to Industry 4.0. In this context, it is aimed to determine the level of interaction between the factors to be considered in the adaptation process to Industry 4.0 and to determine the importance level of the factors. For this purpose, the factors obtained as a result of literature review were evaluated by Fuzzy DEMATEL method. As a result of the study, three factors, the ability to adapt, the level of digitalization and flexibility have been found to have the highest impact on the adaptation process to Industry 4.0 for logistics firms.