İmplant Çevresi Oluk Sıvısında IL 1beta IL 10 RANKL ve OPG Seviyeleri


AKMAN A. C. , GÜNCÜ G. N. , GÜNDAY S., BERKER A. E. , YAMALIK N.

TPD 39. Bilimsel Kongresi ve 19. Bilimsel Sempozyumu, 21 - 24 Ekim 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri