Child Protection in Turkey: Child Welfare Regulations from Ottoman Times to the Present


Creative Commons License

Karataş K., Acar H., Gökçearslan Çifci E., Baykara Acar Y., Cankurtaran Ö.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.15, no.1, pp.15-25, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.15-25
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Çağdaş çocukluk paradigması, çocuğun ko­runmasında yeni bakış açıları getirmiştir. Bu anlayışın da etkisiyle, çocukların özel olarak korunması gerektiği fikri uluslar arası top­lum tarafından kabul görmüştür. Özellikle Çocuk Hakları Sözleşmesi, ulıtslar arası dü­zeyde çocukların haklarının korunması bakı­mından atılan ilerici adımlardan biri olarak söylenebilir. Bu Sözleşmeyi imzalayan ül­kelerden biri olarak Türkiye'de, bu değişim ve gelişmelerden etkilenmiştir. Bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu'nıın son dönemle­rinden başlayarak Cumhuriyet Türkiye’sine çocuk refahı alanında yapılmış düzenleme­leri incelemeyi ve sayısal veriler ışığında Türkiye'de çocuk refahı sistemine eleştirel bir gözle bakmayı amaçlamıştır.

Anahtar Sözcükler: Çocuk refahı siste­mi, korunmaya muhtaç çocuk, çocukluk paradigması

ABSTRACT

The modern childhood paradigm has brou­ght new perspectives on the protection of children. Under the effect of this mentality, the idea that children need special prote­ction has been recognized internationally. Especially, the Convention on the Rights of the Child can be considered as one of the progressive steps taken to protect children's rights at the international level. Turkey, too, as a country that signed the Convention, has been affected by these changes and develop­ments. This study aims to examine the child welfare regulations issued in Turkey from the late Ottoman period to the present and tries to look at the child welfare system in Turkey from a critical point of view, taking into account statistical findings.


Key Words: Child welfare system, child­ren in need of protection, childhood para­digm