Damak ± dudak yarıklı bebeğe sahip anne-babanın kaygı düzeyi ve bilgilendirmenin kaygı düzeyi üzerindeki etkisi: Preliminer bir çalışma


ATALIK G., BAŞTUĞ DUMBAK A. , KULAK KAYIKCI M. E.

Dudak damak yarıkları derneği 4. Uluslararası Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri