Clevland M.; Erdogan S.;Arikan G.; Poyraz T.(2011)."Cosmopolitanism, Individual-Level Values and Cultural-Level Values: A Cross Cultural Study


ARIKAN F. G.

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, pp.934-943, 2011 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.934-943
  • Hacettepe University Affiliated: No

Abstract

Cosmopolitanism (COS) is an important consumer characteristic for international market segmentation. To date, no empirical studies investigate how COS relates to consumer values. This research, involving samples of Canadians and Turks, focuses on the associations of individual- and cultural-level values to COS dispositions, and compares these relationships cross-culturally. The findings support the cross-cultural applicability of these constructs. While some of the COS-values relationships are consistent across the two cultures, others differ. Overall, COS is much more strongly associated with Schwartz's individual and cultural level values than with either Hofstede's cultural dimensions or demographics.

Kozmopolitizm (COS) uluslararası pazar segmentasyonu için önemli bir tüketici özelliğidir. Bugüne kadar, hiçbir ampirik çalışmalar COS tüketici değerlerine ilişkindir nasıl araştırmak. Kanadalılar ve Türklerin örnekleri içeren bu araştırma, COS hükümlerine bireyciliği ve kültürel düzey değerlerinin dernekler üzerinde duruluyor ve çapraz-kültürel ilişkileri bu karşılaştırır. Bulgular, bu yapıların çapraz-kültürel uygulanabilirliğini desteklemektedir. COS-değerleri ilişkilerin yaklaşık iki kültürler arasında tutarlı iken, diğerleri farklıdır. Genel olarak, COS çok daha güçlü Hofstede'in kültürel boyutları veya demografik ya göre daha Schwartz'ın bireysel ve kültürel seviye değerleri ile ilişkilidir.