A Study on Children Monitoring Centers Providing Services to Children Exposed to Sexual Abuse


Creative Commons License

KÖK H., ERBAY E.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.34, no.2, pp.381-403, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.33417/tsh.1091730
  • Journal Name: Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.381-403
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

It is very important that the post-event process of children who are sexually abused should be designed such a way that the child can get through with minimal damage in terms of the well-being of the child, the rights of the child and the rights of the victims. The Children Monitoring Centers (CMC) were established for this purpose. At the same time, CMC needs to be developed. In the study, the process that the child will experience in the Children Monitoring Center after abuse, interviews, psychiatric treatment, the teamwork of the relevant professionals, the physical conditions of the CMC, the suitability of all these for the child, the positive and negative aspects of the practices were evaluated within the qualitative research from the perspective of 52 professionals working in different institutions in the field of child abuse and presented with a multidisciplinary approach. Considering all this, ıt was discussed what can be done in order to strengthen the CMC in the best interests of the child principle and many different suggestions were presented.
Cinsel istismar sonrasında karşılaşılan sürecin en az hasarla sonlandırabilecek şekilde tasarlanmış olması; çocuğun iyilik hali, çocuk hakları ve mağdur hakları bakımından çok önemlidir. Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) de bu amaç doğrultusunda kurulan ve gelişime açık merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada çocuğun istismar sonrası Çocuk İzlem Merkezinde yaşayacağı süreç, yapılan görüşmeler, psikiyatrik tedavi, ilgili profesyonellerin ekip çalışması, merkezin fiziksel koşulları, bunların çocuğa uygunluğu, uygulamalardaki olumlu ve olumsuz yanlar çocuk istismarı alanında farklı kurumlarda çalışan 52 profesyonelin bakış açısıyla nitel araştırma çerçevesinde değerlendirilerek multidisipliner bir yaklaşımla sunulmuştur. Tüm bu tartışmalar ışığında ÇİM’lerin güçlendirilmesine yönelik olarak çocuğun yararı ilkesi doğrultusunda neler yapılabileceği tartışılmış ve pek çok farklı öneri getirilmiştir.