Tahkim Anlaşmasının Şekli: Yazılı Şekil Şartı ve İnternet Aracılığıyla Akdedilen Tahkim Anlaşmaları


ŞİT KÖŞGEROĞLU B.

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.25, no.2, pp.411-436, 2005 (Peer-Reviewed Journal)