Aile İçi Şiddet ve Yaşlılar


Erkal S.

Hacettepe Sosyolojik Araştırmalar E Dergisi, vol.8, pp.1-11, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsanlık tarihi boyunca var olduğu düşünülen aile içi şiddet, içinde yaşadığımız

yüzyılda üzerinde durulan toplumsal sorunlardan biridir. Toplumu oluşturan bütün bireyleri

etkilemekle birlikte şiddet açısından incinebilirliği daha fazla olan bazı gruplar

tanımlanmıştır. Bu gruplardan birisi de yaşlılardır. Beklenen yaşam süresinin uzaması ve

doğurganlığın azalması gibi nedenlerle yaşlı nüfus tüm dünyada toplam nüfus içindeki payı

yönünden artmaktadır. Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi toplamda 2006 yılı için

toplamda 71.5 yıldır. Şiddet sonucu meydana gelen fiziksel ve psikolojik hasar, şiddete maruz

kalan kişilerin yaşadıkları şiddetin sadece görünen sonuçlarını oluşturur. Bunların yanı sıra

şiddete maruz kalan kadınların sosyal ilişkileri bozulmakta, sosyal ve ekonomik yaşama

katılımları, haklarını talep etme ve karar mekanizmalarında yer alma kapasiteleri zarar

görmekte, toplumsal ve ekonomik yaşama katılımları büyük oranda düşmektedir. Sonuç

olarak; şiddet ve istismarı önlemede toplumsal yaklaşım önemlidir. Her toplum şiddet

olaylarına karşı hükümet programları, yasal düzenlemeler, medya, resmi ve gönüllü

kuruluşlar, eğitim kurumları vb aracılığıyla çalışmalar yapmalıdır.

Anahtar kelimeler: Aile içi şiddet, Yaşlı, Şiddet, Yaşlı istismarı,