Heart Transplantation After Fontan-Surgical Techniques


Creative Commons License

Peker R. O.

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi - Özel Konular, vol.12, no.1, pp.62-66, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi - Özel Konular
  • Page Numbers: pp.62-66

Abstract


ABSTRACT At the present time, despite the excellent results after the Fontan procedure, the risk of fail- ure remains inherent. Cardiac transplantation is an acceptable option for the treatment of heart failure or refractory complications after Fontan surgery; however, the indications, timing and results of trans- plantation have not been clarified. Current literature about ‘Cardiac Transplantation For Fontan Failure’ is reviewed in this article.

Keywords: Fontan procedure; heart failure; heart transplantation

ÖZET Zamanımızda, son jenerasyon Fontan prosedürlerinden sonrakmükemmel sonuçlara rağmen, do- ğası gereğbaşarısızlık riskdevam etmektedir. Kardiyak transplantasyon, Fontan ameliyatı sonrası dö- nemlerde gelişen ilerkalp yetmezliğveya refrakter komplikasyonların tedavisi için kabul edilebilir bir seçenektir; ancak, nakil endikasyonları, zamanlaması ve sonrasındaksonuçlar netleşmemiştir. Bu ma- kalede “Failing Fontan’ da Kalp Nakli” güncel literatür derlemesolarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fontan işlemi; kalp yetersizliği; kalp nakli