Sağlık İletişiminde Bir Unsur Olarak Sosyal Medya: Bir Sosyal İçerik Platformundaki Sağlık Haberlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Kartal N., Erigüç G.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.6, no.1, pp.569-587, 2018 (Peer-Reviewed Journal)