CHARACTERISTIC FEATURES OF SNEDDON’S SYNDROME ASSOCIATED CEREBROVASCULAR DISEASE


Yilmaz E., ARSAVA E. M. , KARLI OĞUZ H. K. , GÖÇMEN R. , ARAT A. , TOPÇUOĞLU M. A.

3rd European Stroke Organisation Conference, 22 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri