Effects Of Time Constraint On Kinetics And Kinematics During Single-Leg Countermovement Jump


Creative Commons License

Yılmaz U., Çelik H., Arpınar Avşar P.

18. International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 7 November - 09 December 2020, pp.713-714

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.713-714
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to examine kinetic and kinematic variables during single-leg countermovement jump (CMJ) in a reaction-time (RT) and self-paced (SP) movement-initiation task paradigm.
Method: Ten young, recreationally active, male college students (age: 24.5±3.2years; weight: 77.5±10.5kg; height: 177.4±6.9cm) voluntarily participated in this study. The participants performed CMJ with/out time constraints. These are, i) SP: self-paced CMJ within five seconds following the go signal (not to react immediately); ii) RT: reaction-time CMJ immediately following the go signal. The participants performed all trials on a force plate while wearing 30 reflective markers attached to the lower extremities to track joint kinematics. CMJ was divided into two phases: jumping and landing. Such variables were extracted as the maximum vertical force (VGRFMAX), peak joint angle and moment values for hip, knee, and ankle joints, contact angle at the initial contact, jump height, and jumping-time. Independent samples t-test was used to examine differences between RT and SP tasks.
Findings and Conclusion: During jumping, the peak hip and knee moments in the frontal and sagittal planes were significantly different between tasks (RT>SP). The peak hip and knee angles in the sagittal plane were significantly different between tasks (SP>RT) whereas the peak ankle angle in the frontal and sagittal planes were significantly higher in jumping of SP task. VGRFMAX was found significantly higher in jumping of RT task. The jump height and jumping-time were significantly higher and longer in SP tasks respectively. It is known that jumping and landing are controlled separately during CMJ. Observing those differences in joint mechanics only in jumping between RT and SP tasks would support that previous finding. In jumping, our findings also indicated that there is a different strategy for hip and knee joints which reflected in peak joint moments.
Keywords: countermovement jump, kinetic, kinematic, reaction time

Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, kişinin kendi istediği zamanda (SP) ya da işitsel uyarana karşı reaksiyon (RT) olarak gerçekleştirdiği tek ayak üzerinde maksimum dikey sıçrama (CMJ) sırasında kinetik ve kinematik değişkenlerin incelenmesidir.
Yöntem: Araştırmaya 10 genç, rekreatif olarak aktif, erkek üniversite öğrencisi (yaş: 24.5±3.2yıl; v.ağırlığı:77.5±10.5kg; v.uzunluğu: 177.4±6.9cm) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar, zaman kısıtlaması olan ve olmayan iki farklı CMJ görevini uygulamışlardır. Bunlar: i) SP: “başla” sinyalinden sonra beş saniye içinde istedikleri zaman CMJ; ii) RT: “başla” sinyalini takiben beş saniye içinde gelen işitsel uyarana hemen tepki vererek CMJ. Katılımcılar bütün denemeleri kuvvet platformu üzerinde ve eklem kinematiğini elde etmek için alt ekstremiteye yerleştirilmiş 30 işaretçiyle gerçekleştirmiştir. CMJ, iki faza ayrılmıştır: sıçrama ve yere inme. Her faza ait elde edilen değişkenler: maksimum dikey kuvvet (VGRFMAX), kalça, diz ve ayak bileğine ait pik açı ve moment değerleri, yere inişte ilk temas anında açı değerleri, sıçrama yüksekliği, sıçrama-süresi. RT-SP görevleri arasında yukarıda belirtilen değişkenler bakımından olası farklılıkların belirlenmesi amacıyla bağımsız örneklemlerde t-testi kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Sıçrama fazında frontal ve sagital düzlemde, kalça ve diz ekleminde pik moment değerleri bakımından RT-SP görevleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (RT>SP). Sıçrama ve yere inme fazında sagital düzlemde kalça ve diz ekleminde pik açı değerleri bakımından görevler arasında anlamlı fark bulunurken (SP>RT), sıçrama fazında frontal ve sagital düzlemde ayak bileği eklemi pik açı değerleri SP görevinde anlamlı olarak daha büyük bulunmuştur. RT görevinin sıçrama fazında, VGRFMAX anlamlı olarak daha büyük bulunmuştur. Sıçrama yüksekliği ve sıçrama-süresi değerlerinde görevler arası anlamlı fark bulunmuştur (SP>RT). CMJ hareketinde, sıçrama ve yere inme fazının birbirinden ayrı olarak kontrol edildiği bilinmektedir. Görevler arasında eklem mekaniği bakımından oluşan farkların sadece sıçrama fazında görülmesi bu görüşü desteklemektedir. Çalışmanın bulguları ayrıca sıçrama fazında, pik eklem moment değerlerine yansıyan kalça ve diz ekleminde farklı strateji kullanımını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: dikey sıçrama, kinetik, kinematik, reaksiyon zamanı