Farklı saklama koşulları ve bekletme sürelerinin ışıkla uyarılabilen fosfor (PSP) plak görüntülerindeki ortalama gri değere (OGD) etkis


Pamukçu U., Tetik H., Peker İ., Erdemir Ö. G., Zafersoy Akarslan Z.

Acta Odontologica Turcica, vol.40, no.3, pp.61-67, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17214/gaziaot.1178568
  • Journal Name: Acta Odontologica Turcica
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.61-67
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ışıkla uyarılabilen fosfor (Photostimulable Storage Phosphor, PSP) plakalarının ışınlama-tarama süreçleri arasındaki farklı tarama gecikmeleri (bekletme süresi) ve saklama koşullarının görüntülerindeki Ortalama Gri Değer (OGD) değişimine etkisini değerlendirmekti.
Gereç ve Yöntem: Saklama koşuluna göre oluşturulan dört grupta [Tek Kılıf Aydınlık (TKA), Tek Kılıf Karanlık (TKK), Tek Kılıf Karton Aydınlık (TKKA), Tek Kılıf Karton Karanlık (TKKK)] farklı bekletme sürelerinde toplam 40 görüntü elde edildi. ImageJ (National Institutes of Health, Bethesda, MD) programı ile görüntülerin OGD’leri ölçüldü. Saklama koşullarını karşılaştırmak için tek yönlü, bekletme sürelerini karşılaştırmak için iki yönlü tekrarlı ölçümlü ANOVA testleri kullanıldı. Her bir gruptaki bekletme süreleri ile 0 dk. (altın standart) OGD’lerin karşılaştırılması için eşleştirilmiş örneklemler t-testi uygulandı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: On dk. ile altın standart arasındaki OGD farkı sadece TKA grubunda istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Herhangi bir bekletme süresinde, saklama koşulları OGD’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Altın standart dışındaki diğer bekletme süreleri karşılaştırıldığında, 24 saat bekletme süresi ile diğer bekletme süreleri OGD’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.05).
Sonuç: Plakların ışınlama sonrası karanlık ortamda ve karton koruyucu içinde 10 dk.’yı geçmeyen bekletme süresi ile bekletilmesinin OGD’ye etkisi önemsizdi. Sadece plastik bariyerde ve 24 saat sürede bekletilen plakların görüntülerdeki OGD artışı dikkat çekiciydi.