Long-term outcome and quality of life of patients with unstable pelvic fractures treated by closed reduction and percutaneous fixation.


Creative Commons License

Ayvaz M., Cağlar O., Yılmaz G., Güvendik G. İ., ACAROĞLU R. E.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, vol.17, pp.261-6, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Abstract

BACKGROUND Treatment of unstable pelvic fractures has evolved recently, and percutaneous treatment has become the choice of treatment in most cases. The aim of this study was to evaluate the outcome of percutaneous treatment in patients with unstable pelvic fractures. METHODS Twenty patients (11 females, 9 males; mean age, 32 years, range, 11-66 years) who had unstable pelvic fractures and were treated percutaneously were enrolled in the study. Short Form-36 (SF-36) scores, Majeed scores, Iowa Pelvic Scores, and Pelvic Outcome Scores were determined for the outcome assessment. RESULTS The minimum duration of follow-up was 2 years, (range, 24-48 months). The mean Injury Severity Score (ISS) was 31 (range, 16-50). The average SF-36 scores were comparable with the general population in terms of bodily pain, general health and social function. The mean Majeed functional pelvic score was 93.3 (range, 72-100; 19 excellent and 1 good clinical grades) and the mean Iowa Pelvic Score was 86 (range, 82-90). The mean Pelvic Outcome Score was 33 (range, 24-37; maximum score, 40). CONCLUSION We have demonstrated better outcomes in patients with pelvic fractures treated with percutaneous fixation. The technique may be advantageous as it avoids the use of extensive approaches, bleeding, wound complications, and prolonged surgeries.

AMAÇ Kapalı redüksiyon ve perkütan vidalama ile tespiti son zamanlarda pelvis kırıklı hastaların çoğunda tedavi seçene- ği olmuştur. Bu çalışmanın amacı, anstabil pelvis kırıklı hastalarda uygulanan perkütan tedavinin uzun dönem sonuçlarının ve hastaların yaşam kalitesinin değerlendirilmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM Ortalama yaşı 32 (dağılım 11-66 yaş) olan 20 hasta (11 kadın, 9 erkek) çalışmaya dahil edildi. Sonuçların ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi macıyla Kısa Form-36 (KF- 36) anketi, Majeed skorlaması, Iowa pelvik skorlaması ve pelvik sonuç değerlendirme skorlaması kullanıldı. BULGULAR En kısa takip süresi 2 yıl (dağılım 2-4 yıl) idi. Ortalama yaralanma şiddet skoru 31 (dağılım 16-50) olarak bulundu. Ortalama KF-36 skorları vücut ağrısı, genel sağlık ve sosyal fonksiyonlarda normal toplum değerleri ile benzer bulundu. Ortalama Majeed skoru 93.3 (dağılım 72-100; 19 mükemmel ve 1 iyi klinik sonuç) ve ortalama Iowa pelvik skoru 86 (dağılım 82-90) olarak bulundu. Ortalama pelvik sonuç değerlendirme skoru ise 33 (dağılım 24-37; en yüksek olası skor, 40) idi. SONUÇ Pelvis kırıklarında perkütan tedavi yöntemi ile iyi sonuç- lar elde etmek mümkündür. Geniş cerrahi yaklaşımların önlenmesi, kanamanın, yara problemlerinin az olması ve uzun süreli cerrahilerden kaçınılması tekniğin avantajlarıdır.