Tetrakis(μ-3-chlorobenzoato-κ2 O:O′)bis[(N,N- diethylnicotinamide-κN 1)copper(II)]


Bozkurt N., Tunç T., Çaylak Delibaş N., Necefoǧlu H., HÖKELEK T.

Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, cilt.69, sa.8, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 69 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2013
  • Doi Numarası: 10.1107/s1600536813017881
  • Dergi Adı: Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online