Otantik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği: Sağlık Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma


Korku C., Kaya S.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.3, pp.451-464, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.451-464
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to adapt the Authentic Leadership Questionnaire (ALQ) developed by Avolio et al. (2007) to Turkish and to test its validity and reliability on health care managers. Authentic Leadership Questionnaire, which was originally in English, was translated into Turkish and translated back into English by different translators, and was administered to mid-level (deputy chief physicians, deputy managers and lowerlevel healthcare managers (unit supervisors) working in 19 hospitals in Ankara (n=263). The data obtained from the research was analyzed in SPSS 22.0 and LISREL 9.30 programs. Confirmatory factor analysis was performed to test the construct validity of the scale. As a result of the confirmatory factor analysis, it was found that, similar to the original scale, the Turkish version of the scale was compatible with the four-dimensional second-level multi factorial structure consisting of "relational transparency", "internalized moral perspective", "balanced processing" and "self-awareness" (X 2 /SD=2.65; RMSEA=0.079; GFI=0.89; CFI=0.98). Scale dimensions and sub-dimensions were found to have high reliability. The Cronbach alpha value was 0,95 for the overall scale and the Cronbach alphas of sub-dimensions ranged from 0.84 to 0.89. The findings of the study show that the Turkish version of the Authentic Leadership Questionnaire is a valid and reliable tool for measuring authentic leadership characteristics of health care managers. 

Bu çalışmanın amacı, Avolio ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen Otantik Liderlik Ölçeği’ni (Authentic Leadership Questionnaire- ALQ) Türkçeye uyarlamak ve sağlık yöneticileri üzerinde geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Orijinali İngilizce olan Otantik Liderlik Ölçeği farklı tercümanlarca çeviri ve geri çevirisi yapılarak Türkçeye uyarlanmış ve Ankara’daki 19 hastanede görev yapan orta düzey (başhekim yardımcısı, müdür yardımcısı) ve alt düzey sağlık yöneticileri (idari birim sorumluları) (n=263) üzerinde uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 ve LISREL 9.30 programlarında analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda, ölçeğin orijinal ölçekle benzer biçimde “ilişkilerde şeffaflık”, “içselleştirilmiş ahlak anlayışı”, “dengeli davranış-işlem” ve “öz-farkındalık” boyutlarından oluşan dört boyutlu ikinci düzey çok faktörlü yapıya uygun olduğu görülmüştür (X 2 /SD=2,65; RMSEA=0,079; GFI=0,89; CFI=0,98). Ölçek boyut ve alt boyutlarının yüksek güvenirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Cronbach alfa değeri ölçeğin geneli için 0,95 olup alt boyutlar için 0,84 ile 0,89 arasında değişmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular Otantik Liderlik Ölçeğinin Türkçe versiyonunun sağlık yöneticilerinin Otantik Liderlik özelliklerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.