The Effect of Innovation of Perception Brought by e-Government Applications on Cynicism Behaviors of Public Employees: A Study on Social Security Institution Employees


ÇAYALAN H., SADİOĞLU U.

İzmir iktisat dergisi, vol.36, no.2, pp.275-294, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.24988/ije.202136203
  • Journal Name: İzmir iktisat dergisi
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.275-294
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Rapid transformations brought about by today's technology put pressure on individuals, organizations and society for change. At this point of adaptation to the rapid transformation, the progeny difference is significant. The public sector is also trying to take advantage of these opportunities provided by technology. One of the most important steps to measure the effects of these reforms is to measure the perception of innovation about aforementioned reform in the minds of people. Data were collected by questionnaire technique of the quantitative method. The "innovation perception scale" that has developed to reveal to what extent these reforms affect the staff of the institution, and "organizational cynicism scale" that adapted to study have been applied to the public personnel of the Social Security Institution face to face for understand the reflections of this effect on the organizational cynicism. In this study, the perception of innovation created by e-government applications was preferred to measure. The reason for choosing SSI is that the most used application among E-government applications is the application of 4A Service Scheme, one of the SSI applications. Organizational cynicism, in its simplest definition, is the cynical, reactive and negative attitudes of employees against change and towards the institution. It is predicted that these radical transformations in organizations will have an effect on the phenomenon of organizational cynicism. The collected data has been revealed that the employees' perception of innovation has a significant effect on organizational cynicism. In addition, the differences of these variables due to demographic data were also questioned. It was concluded that the perceptions of innovation and organizational cynicism of women and men differ significantly, and that these variables differ significantly according to age, professional seniority and educational background. In addition, it is concluded that the perception of innovation does not differ by region, but the level of organizational cynicism presents significant differences by region.
Günümüz teknolojisinin getirdiği hızlı dönüşümler bireylere, örgütlere ve topluma değişim için baskı yapmaktadır. Bu hızlı dönüşüme ayak uydurma noktasında kuşak farkı göze çarpmaktadır. Kamu sektörü de teknolojinin sağladığı bu imkânlardan faydalanmaya çalışmaktadır. Bu reformların oluşturduğu etkilerin ölçülebilmesi için en önemli adımlardan biri söz konusu reformların zihinlerde oluşturduğu yenilik algısının ölçülmesidir. Nicel yöntemin anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Yeniliklerin kurum personeli nezdinde ne ölçüde etki ettiğini, bu etkinin kamu personelinin örgütsel sinizm davranışlarına yansımalarını ortaya koymak adına geliştirilen “yenilik algısı ölçeği” ile çalışmaya uyarlanan “örgütsel sinizm ölçeği” Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kamu personeline yüz yüze uygulanmıştır. Bu araştırmada ölçüm yapmak üzere e-Devlet uygulamalarının oluşturduğu yenilik algısı tercih edilmiştir. SGK’nın seçilme sebebi ise e-Devlet uygulamaları içinde en çok kullanılan uygulamanın SGK uygulamalarından 4A Hizmet dökümü uygulamasının olmasıdır. Örgütsel sinizm en basit tanımıyla çalışanların değişime karşı ve kuruma karşı kalıplaşan alaycı, tepkili, olumsuz tutumlarıdır. Örgütlerde yaşanan bu köklü dönüşümlerin örgütsel sinizm olgusuna da etkisinin olacağı öngörülmüştür. Toplanan veriler bu öngörüyü desteklemiş, çalışanların yenilik algısının örgütsel sinizm üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca bu değişkenlerin demografik verilere bağlı farklılıkları da sorgulanmıştır. Kadın ve erkeklerin yenilik algılarının ve örgütsel sinizm düzeylerinin anlamlı farklılık gösterdiği, yaş, mesleki kıdem ve eğitim durumuna göre söz konusu değişkenlerin anlamlı farklılıklar gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca bölgesel karşılaştırmada yenilik algısının farklılık göstermediği ama örgütsel sinizm düzeyinin anlamlı farklılıklar arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır.