Fen Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları


Aydoğdu C., Şener F.

in: Fen Öğretimi, Cemil Aydoğdu,Sevgi Kıngır, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.73-103, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.73-103
  • Editors: Cemil Aydoğdu,Sevgi Kıngır, Editor
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz eğitim sisteminin de benimsediği yapılandırmacı kuram ışığında ortaya çıkan araştırma sorgulamaya dayalı fen öğretimi yaklaşımıyla öğretmenin rehber, öğrencilerin ise aktif ve merkezde olduğu, yaparak-yaşayarak, araştırarak-sorgulayarak öğrendiği bu yaklaşıma göre laboratuvarların fen eğitimindeki yeri ve öneminin daha da arttığı bilinmektedir. Öğrencilerin merak duygusuyla yaratıcılıklarını da kullanarak edindiği bilgileri ürüne dönüştürmeleri açısından veya teorik bilginin pratiğe dökülmesinde laboratuvar uygulamalarının ne derece önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu anlayışla bu bölümde önce fen eğitiminin amacına, fen öğretim programlarının tarihsel gelişimine ve fen eğitiminde laboratuvarın önemine değinilmiştir. Daha sonra laboratuvar güvenliği ve laboratuvar kullanım tekniği ayrıntılı bir biçimde ele alınmakta ve etiket okuma, güvenlik bilgi formları, kimyasal maddelerin nasıl saklanması ve depolanması gerektiği gibi konular açıklanmaktadır. Son olarak ise laboratuvar kullanım tekniği ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmediği takdirde okullarda ne gibi kazaların yaşandığı örnekler üzerinden tartışılmıştır.