Simulation of Giant Circles on High Bar


Creative Commons License

Özgören N. Ş., Arıtan S.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.2, no.3, pp.249-251, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.249-251
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, barfikste düz ve ters devir hareketlerinin kinematik ve kinetik özelliklerini bir benzeşim modeli oluşturarak incelemektir. Çalışmaya beş erkek eski milli cimnastikçi gönüllü denek olarak katılarak barfikste düz ve ters devir hareketleri yapmıştır. Devir hareketlerinin görüntü kaydı saniyede 500 kare görüntü kaydedebilen yüksek hızlı kamera ile yapılmıştır. Anatomik noktaların görüntü üzerinden belirlenebilmesi için eklemlere yansıtıcı işaretler yerleştirilmiştir. Hareket alanının kalibrasyonu için üzerinde 8 sabit nokta bulunan kalibrasyon düzleminin görüntüsü de her denek için kaydedilmiştir. Kaydedilen görüntülerdeki yansıtıcı işaretler sayısallaştırılarak noktaların konum verileri elde edilmiştir. Sayısallaştırmadan kaynaklı gürültünün azaltılması için noktaların konum verileri ikinci derece polinomiyel modelin (uygulama genişliği 0.1) ağırlıklı doğrusal en küçük kareler yaklaşımı ile yumuşatılmıştır. Yumuşatılmış konum verileri kullanılarak vücut üyeleri tanımlanmış, üye ve eklemlerin açısal değişimi, hızı ve ivmesi hesaplanmıştır. Vücut üyelerinin üç boyutlu geometrisini oluşturmak için deneklerin üye çevre ve uzunlukları ölçülerek kaydedilmiştir. Çalışmada sporcunun sagittal düzlemde yedi üyeli, üç boyutlu bağlantılı üye mekanik modeli tasarlanmıştır. Bu model SIMULINK (sürüm 8.3) programında SimMechanics (sürüm 4.4) kütüphaneleri kullanılarak oluşturulmuştur. Görüntü üzerinden belirlenen üye ve eklem kinematiği modelde girdi olarak yer almıştır. Benzeşim sistemi ters dinamik yöntemle çözülerek eklem momentleri hesaplanmıştır. Ters ve düz devir hareketlerinin kinematik ve kinetik özellikleri karşılaştırılarak incelenmiştir. Ters devir hareketinde vücut kütle merkezinin açısal hızı düz devirdekinden az olduğu, bu nedenle düz devir hareketinin daha hızlı tamamlandığı ortaya çıkmıştır. Düz devir hareketinde eklem momentlerinin ters devirdekinden daha yüksek olduğu bulunmuştur.