Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler


ALPAR C. R.

Detay Yayıncılık, 2017

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2017
  • Publisher: Detay Yayıncılık