KİTLE FONLAMASININ TEKNOLOJİ ALANINDA YENİLİK GETİREN FİKİRLERİN FİNANSMANINDAKİ ROLÜ VE KİTLE FONLAMASI SİSTEMİNDE YATIRIMCILARIN KORUNMASININ ÖNEMİ


Kaya M. İ., Gözübüyük B.

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.1082-1127, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Geleneksel finansman yöntemleri inovatif fikir ve girişimlerin desteklenmesi bakımından yetersiz kalmaktadır. Buna karşın kitle fonlaması, internet teknolojilerindeki gelişmelerin de verdiği destekle geleneksel finansman yöntemlerine önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Kitle fonlamasına ilişkin düzenlemeler, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ana hatlarıyla ele alınmış iken; konuya ilişkin ayrıntılı düzenlemelere III-35/A.2 sayılı “Kitle Fonlaması Tebliği”nde yer verilmiştir. Kitle fonlaması faaliyetinin halktan para toplanması suretiyle yürütülmesi ve yapılan arzlara küçük yatırımcıların teveccüh gösterme ihtimali, kitle fonlamasında yatırımcıların korunmasını önemli bir mesele haline getirmektedir. Bu çalışmada öncelikle kavramsal açıklamalara yer verilerek kitle fonlaması kavramı tanımlamaya çalışılacaktır. Sonrasında kitle fonlamasının teknoloji alanında yenilik getiren fikirler bakımından önemi ele alınacak ve nihayetinde III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliğinde yatırımcıların korunması işlevine hizmet eden hükümler değerlendirilerek çalışma sonlandırılacaktır.